Vissza a főoldalra Kutyavári
Állatorvosi Rendelő
Vissza a főoldalra
Vissza a főoldalra


Aktuális hírek 

Bemutatkozunk 

Elérhetőségeink 

Szolgáltatásaink 

Védőoltások 

Állatpatika 

 Kisokos 

Hasznos linkek 

A Kutyavárról 

Oldaltérkép 

In English  

IVARTALANÍTÁSI KAMPÁNY

Idén is a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székháza adott otthont az állatvédő szervezetek Állatok Világnapja alkalmából tartott, immár hagyományosnak tekinthető sajtótájékoztatójának. Az idei év témája a Magyar Állatvédők Országos Szervezete által létrehozott Ivar-talanítási Alap és a hozzá kapcsolódó országos kampány, ami a szemléletformálást hivatott elősegíteni.

Az Ivartalanítási Alap létrehozását a pécsi Misina Természet- és Állatvédő Egye-sület kezdeményezte idén augusztusban és azóta már több állatvédő szervezet és magánszemély kinyilvántotta csatlakozási szándékát és felajánlott kisebb-nagyobb összeget az Alapba. A befolyó pénzekből kizárólag ivartalanítási műtétek finanszí-rozhatóak ; a pályázatok elbírálását egy erre a célra létrejött bizottság végzi majd.

Dr. Csölle Anita, a MÁOSZ elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: nem azt szeretnék, ha minél több menhely és menhelyi

Farkas Tamás, dr. Pintér Zsolt,
Dr. Csölle Anita
férőhely létesülne az országban, hanem azt, hogy ne legyen szükség ezekre a férőhelyekre. En-nek pedig a legjobb módja a szaporulatszabályozás, azaz az ivartalanítás, a megelőzés és természete-sen a szemléletformálás.

A kampány fő célja a menhelyes állatok ivartalanítá-sa (hiszen nem minden menhelynek van anyagi ke-rete arra, hogy a műtéteket elvégeztethesse), a szemléletformálás (beleértve annak a tévhitnek az eloszlatását is, hogy az állatoknak egyszer ellenie kell és kiemelve a gazdás állatok ivartalanításának fontosságát is) és végül, hogy az állatvédők újra országos szinten összefogjanak és együtt lefolytassanak egy - a korábbiakhoz hasonlóan sikeres - kampányt.

Bár az első lépéseket az amúgy is szűkölködő és csekély anyagi forrásokból gaz-dálkodó állatvédők tették meg, a MÁOSZ reméli, hogy egyre többen csatlakoznak majd a kampányhoz és tesznek felajánlásokat az alapba, nem csak cégek és ma-gánszemélyek, hanem a magyar állam is. Ez azért is elengedhetetlen, mert az ál-latotthonok jelenleg is állami feladatot látnak el - állami finanszírozás nélkül, pedig a kóborállat probléma nem csak az állatvédők problémája, hanem mindannyiunké.

Farkas Tamás, a pécsi Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke megdöb-bentő statisztikával is szolgált az egybegyűlteknek. A szervezet összeadta azokat az államtól (szerződések, pályázatok útján elnyert, stb.) összegeket, melyekből 10 éves fennállása során gazdálkodni tudott, majd az állatotthonban ez idő alatt meg-fordult állatok számával (8.940 kutya) elosztva kiszámította, mennyit fordított az állam egy kutya élete végéig történő tartására, ellátására. Az összeg - bár a szer-vezet sok hazai menhelynél sokkal jobb helyzetben van - sokkolóan kevés : a ma-gyar államnak mindössze 3.982 forintja jutott egy kutyára ; ebből kellett volna akár 10 évig fedezni az állattal járó összes költséget : élelmezést, oltásokat, műtéteket, stb.

Farkas Tamás hangsúlyozta, hogy az Ivartalanítási Alaphoz kapcsolódóan nem csupán egyszeri kampányra, hanem folyamatos munkára van szükség, hiszen a végcél egy olyan, működő alap, amit nem a civil szektor legrosszabbul
finanszí-rozott ága, azaz az állatvédők tartanak fent, hanem ami fenntartja önmagát - lehetőleg állami és önkor-mányzati hozzájárulással.

A sajtótájékoztatón dr. Pintér Zsolt, a Magyar Állator-vosi Kamara főtitkára kiemelte az ivartalanításon kí-vül az egyedi azonosítás fontosságát is, ami szin-tén segíthet tehermentesteni a menhelyeket azzal, ha az elveszett eb a lehető leghamarabb visszakerülhet a gazdájához. A Kamara képviseletében dr. Lorászkó Gábor is támogatásáról biztosította a kezdeményezést. A MÁOK lehetőséget lát arra, hogy az állatotthonokat gyakorlati munkával is segítse. Dr. Lorászkó Gábor szerint lenne lehetőség többek között arra is, hogy a frissen végzett magyar állatorvosok tapasztalt állatorvosok felügyelete alatt ingyen ivartala-nításokat végezzenek a hazai menhelyeken, amennyiben a menhelyeken a feltételek adottak a műtétek elvégzéséhez. Ez körforgásos rendszerben kerülne kialakításra, oly módon, hogy minden állatotthon évente egyszer sorra kerülhessen. Az állatorvos team havi kb. két alkalommal kelne útra, így évi 24 helyszínen végezhetnének ingye-nes műtéteket.

Az Ivartalanítási Alap számlaszáma, ahova az adományokat várják :


 10102244-57018700-02000000

Kapcsolódó oldalak
Ivartalanítás dossziénk

Forrás : Zöld Magazin